Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.    Uděluji tímto souhlas spolku Milion Chvilek z. s. se sídlem Koněvova 3, Praha 3, IČ: 06760538, zapsaný v e spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 69778 (dále jen „Milion Chvilek, z. s.“ nebo též "spolek"), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala všechny mé osobní údaje, které sám vyplním v aplikaci Sinch dostupné na www.milionchvilek.sinch.cz poté, co se do této aplikace úspěšně zaregistruji (v rámci samotného procesu registrace mi byly sděleny informace o zpracování osobních údajů, u kterých není vyžadován můj souhlas).

2.    Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence dobrovolníků či potencionálních dobrovolníků Milionu chvilek, z. s., která  Milionu chvilek, z. s. umožňuje nabízet mi (mimo jiné i prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon, nebo prostřednictvím e-mailu) konkrétní příležitosti dobrovolnické činnosti a mě umožňuje se přihlašovat na konkrétní práce, sledovat historii mých odpracovaných akcí a mé hodnocení.

3.    Milion Chvilek, z. s. může všechny osobní údaje propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o mé osobě ve veřejně přístupných zdrojích a s osobními údaji, které o mně spolek zpracovává na základě jiných vztahů mezi mnou a spolkem, zejména v souvislosti s podpisem peticí a výzev spolku, e-mailovou komunikací mezi mnou a spolkem a mou předchozí dobrovolnickou činností prováděnou pro spolek.

4.    S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu činnosti spolku. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Milionu chvilek, z. s.

5.    Zpracování osobních údajů je prováděno Milionem chvilek, z. s., osobní údaje však pro spolek mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, zejména společnost Sinch, s. r. o., která zajišťuje provoz aplikace Sinch. Milion chvilek, z. s., ani další zpracovatelé nepředávají osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.    Beru na vědomí, že mám právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po spolku informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

-          požadovat po spolku vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u spolku přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po spolku výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na spolek nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

-          vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu

-          nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy